Ansökan om medlemskap

Ärende

Redan medlem?
Ange ditt medlemsnummer här:

Huvudmedlem:
Namn
Födelseår
Telefonnummer
E-post
Adress
Postnummer
Ort

 

Make / Maka:
Namn
Födelseår
Telefonnummer
E-post
Adress
Postnummer
Ort

 

Familjemedlem 1
Namn
Födelseår
Telefonnummer
E-Post

 

Familjemedlem 2
Namn
Födelseår
Telefonnummer
E-Post

 

Familjemedlem 3
Namn
Födelseår
Telefonnummer
E-Post

 

Familjemedlem 4
Namn
Födelseår
Telefonnummer
E-Post

 

Övrig information
Båtplats
VHF
Båttyp
Båtnamn